Oferta

Biuro Techniczno – Budowlane  „GUSTAV” oferuje:

 • Remonty i modernizacje budynków, lokali mieszkalnych, adaptacje poddaszy, strychów,aranżacje wnętrz, wysokiej jakości roboty wykończeniowe, gładzie gipsowe, malowanie, panele podłogowe sufity podwieszane, stolarka otworowa (okna i drzwi), instalacje wodnei kanalizacyjne, montaż urządzeń sanitarnych.
 • Projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane.
 • Świadectwa energetyczne budynków.
 • Kierowanie robotami budowlanymi – pełnienie funkcji kierownika budowy.
 • Nadzory nad prowadzeniem robót budowlanych – pełnienie funkcji inspektora nadzoruinwestorskiego.
 • Inne czynności na budowie związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie.
 • Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem najnowszej wersji programu Zuzia - opracowywanie kosztorysów inwestorskich ofertowych, powykonawczych, sprawdzanie i  weryfikacja kosztorysów, wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót na budowie.
 • Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków (kontrole roczne,pięcioletnie, półroczne) zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
 • Zakładanie i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej robót budowlanych dla potrzeb Inwestora –  postępu prac, robót zanikających lub ulegających zakryciu, technologii wykonania prac i   jakości zastosowanych materiałów – zdjęcia profesjonalnym sprzętem fotograficznym.
 • Opinie, orzeczenia, oceny i doradztwo techniczne w zakresie budownictwa, także nowychrozwiązań oraz rewaloryzacji obiektów zabytkowych.
 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych, obliczanie powierzchni i kubatur
 • Fotografia reklamowa gotowych budynków, ich otoczenia, lokali mieszkalnych iużytkowych oraz architektury.
 • Fotografia okolicznościowa i portretowa - wesela, przyjęcia, jubileusze -  jako fotograf  dokumentujący szczególne chwile ważnych życiowych wydarzeń – sceny wzruszające, nietypowe, zabawne – widziane  inaczej i z innej niż zwykle perspektywy.